IV. Disiplinlerarası Uygulamalı
Veri Madenciliği Çalıştayı 2019

25 Ağustos - 1 Eylül 2019, Turunç, Muğla

R Programlama | Görsel Veri Madenciliği | Sınıflandırma | Kümeleme | Birliktelik Analizleri
ile ilgili Teorik Bilgiler ve Sektörel Uygulamalar

0D 0h 0m 0s
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook