VI. Disiplinlerarası Uygulamalı
Veri Madenciliği Çalıştayı 2022

28 Ağustos - 4 Eylül 2022, Turunç, Muğla

Python Programlama | Görsel Veri Madenciliği | Veri Ön İşleme
Sınıflandırma | Regresyon | Kümeleme | Topluluk Öğrenmesi ile ilgili
Teorik Bilgiler ve Sektörel Uygulamalar

94D 7h 15m 27s
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook