V. Disiplinlerarası Uygulamalı
Veri Madenciliği Çalıştayı 2021

29 Ağustos - 5 Eylül 2021, Turunç, Muğla

R / Python Programlama | Görsel Veri Madenciliği | Sınıflandırma | Kümeleme | Birliktelik Analizleri
ile ilgili Teorik Bilgiler ve Sektörel Uygulamalar

0D 0h 0m 0s
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook