R ile Veri Madenciliği Yaz Okulu 7-13 Eylül 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü , İşletme Fakültesi ve TOVAK işbirliği ile TOVAK Uluslararası Marmaris Akademisi‘nde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Yaz okulumuz, 7 Eylül 2015 tarihinde açılış kokteyli ile başlamıştır.
8 Eylül 2015 tarihinde Doç. Dr. Kutlu Merih ve Fatma Çınar’ın, Doç. Dr. Coşkun Küçüközmen’in de katkıları ile gerçekleştirdikleri “R Programlama ve Veri Madenciliği’ne Giriş, R Yazılımı Genel Özellikleri ve Uygulama Paketleri” sunumu ve Youngstown Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Birsen Karpak’ın Big Data, Veri Madenciliğinin son durumu ve geleceği, Amerika’daki veri madenciliği çalışmaları hakkında bilgilerini paylaştığı bir skype bağlantısı gerçekleştirilmiştir. TOVAK Başkanı Prof. Dr. Tahir Özgü kısaca TOVAK’ı yaz okulu katılımcılarına anlatmıştır.

Yaz okulu, 9 ve 10 Eylül 2015 tarihlerinde de Prof. Dr. Erdal BALABAN ve Dr. Elif KARTAL’ın Sınıflandırma ve Kümeleme Yöntemlerinin teori ve uygulamalarını anlatımıyla devam etmiştir. k-En Yakın Komşu Algoritması, Logistik Regresyon Analizi, Naive Bayes Algoritması, C4.5 Karar Ağacı Algoritması ve k-Ortalamalar Algoritmasına kısaca değinilmiş ve her algoritmanın açıklanmasından sonra kalp hastalığının belirlenmesine ilişkin kamuya açık veri seti üzerinde R ile uygulaması gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların da kendi bilgisayarlarında uygulamaları gerçekleştirmesine olanak sunulmuştur.

11 Eylül 2015 tarihinde yaz okulu katılımcıları çalışma gruplarına ayrılarak Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÇINAR, Yrd. Doç. Dr. Gülser ACAR DONDURMACI ile “Regresyon Ağaçlarının İMKB Verilerine Uygulanması“, Dr. Latife Sinem SARUL ile “Banka Kredisi Uygulaması“, F. Önay KOÇOĞLU ile “Kümeleme Algoritmaları ile Mağaza Segmentasyonu” ve Şebnem ÖZDEMİR ile “Sınıflandırma Teknikleri ile Eğitim Sürecinden Derlenen Verilerin Analizi“ konularında çalışmıştır. Öğleden sonra tüm katılımcılar, eğitmenlerin konu anlatımlarını dinlemiştir.

12 Eylül 2015 tarihinde genel değerlendirme toplantısı ve ardından sertifika töreni gerçekleştirilmiştir.

Farklı sektör ve akademiden katılımcılar, hem bilim yapabildikleri hem de doğa ile iç içe sosyal aktiviteleri de gerçekleştirebildikleri bir yaz okulunda bir araya gelmiştir. Yaz okulunda veri madenciliğinin özellikle sınıflandırma ve kümeleme konusunda sıkça kullanılan teknikleri, yapılan analizlerden elde edilecek sonuçların nasıl doğrulanacağını ve bu sonuçların nasıl görsel biçimde sunulacağını aktarmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda katılımcılar yaz okulunda, örnek durum incelemeleri üzerinden R diliyle RStudio’da veri madenciliği tekniklerini nasıl uygulayabileceklerini öğrenme fırsatı bulmuştur.

Yaz okulu organizasyon kurulu olarak öncelikle Muğla’da her türlü imkanı sunarak bizlere destek olan TOVAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Tahir Özgü ve TOVAK Başkan Vekili Sayın Ali TURAN’a teşekkürlerimizi sunarız. Bunun yanı sıra eğitime verdikleri katkıları ile tüm eğitmenlerimize ve yaz okuluna katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür eder, seneye yaz okulunda yeniden görüşebilmeyi temenni ederiz.

Loading